SMÍŠ se ptát – Jak jsme na tom? Vizualizace epidemiologických dat

Robert Straka

Prohlížeč nových datových sad ÚZISu – jednotlivé karty umožňují zobrazit různě stratifikovaná data (věk, vakcinace, infekce, indikace testu) pokud jde o počty pozitivních testů, hospitalizací a hospitalizací na JIP. Pokud chceme agregovaná data v dané kategorii, lze vybrat „ALL“. Parametr „Rollmean“ udává délku okna přes které je počítán průměr, hodnota 1 vypíná průměrování dat.

Link zde

Sdílejte