Tisková zpráva Pro Libertate a SMIS – Vláda vyhlásila válku covidovým dezinformátorům

Tomáš Nielsen, Zuzana Krátká

Za šíření hoaxů budou padat tresty! Vláda vyhlásila válku covidovým dezinformátorům. Začít by měla na ministerstvu zdravotnictví a u poradců ministra Válka

Praha, 27. ledna 2022

Prvky totalitního režimu, šikany a cenzury projevu se postupně objevují v nových rozhodnutích vlády. Jak jinak se dá vysvětlit její záměr, začít trestat lidi, kteří podle ní, šíří covidové dezinformace. Lékaře chce pokutovat nebo dokonce vylučovat z České lékařské komory. Máme se začít bát prezentovat své názory, odlišné od vládní propagandy? A přitom k největším dezinformátorům patří v prvé řadě různí odborníci v rozmanitých poradních týmech jednotlivých ministrů a samotné ministerstvo zdravotnictví, které na svých webových stránkách zveřejňuje řadu hoaxů. Proto by vláda měla začít právě u nich, shodují se právníci institutu Pro Libertate a odborníci ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS).

Před několika dny oznámila vláda, že připravuje novou reklamní kampaň proti covidovým dezinformacím a tvrdě zakročí proti těm, kdo dezinformace a hoaxy šíří. Základ kampaně připravilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví, obrany, zahraničí a Úřadem vlády. Zaměří se na konkrétní dezinformátory a chce je trestat. Vzhledem k tomu, že podle členů vlády patří mezi dezinformátory také někteří lékaři, chtějí je pokutovat nebo dokonce vyloučit z České lékařské komory.

Zamést před svým prahem by si ovšem měla především vláda. Po předchozím ministrovi zdravotnictví zdědila kostlivce, kteří dosud visí na webových stránkách zmíněného ministerstva. Dezinformačnímu kostlivci se věnovali odborníci ze SMIS, kteří na svých stránkách okomentovali devět významných dezinformací, které si na webu ministerstva zdravotnictví můžete přečíst. Uvedená tvrzení na oficiálním portálu státní instituce nereflektují vývoj vědeckých poznatků, nereagují na doporučení světových zdravotnických organizací (CDC, ECDC, WHO) a podvádějí širokou veřejnost. „Od počátku řešení epidemie upozorňujeme na nutnost opírat svá tvrzení o odborné publikace a o data získaná v rámci správně provedených klinických studií. Pohledy na problematiku se můžou různit, je třeba vést diskusi. Není ale možné nereflektovat vývoj vědeckých poznatků. A současně není možné usurpovat si právo na jedinou pravdu,“ tak vidí situaci imunoložka Zuzana Krátká ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

Členové Pro Libertate a SMIS dále poukazují na to, že apel pana ministra na přesné informace, by se měl týkat také všech medii oblíbených odborníků, kteří dosud mohou zcela beztrestně sdělovat své ničím nepodložené výhrůžky a domněnky, a tím mást veřejnost. Je s velkým podivem, co vše jim dosud procházelo. Je nezbytné, aby i tito odborníci, pokud chtějí komunikovat s veřejností prostřednictvím médii, byli schopni reagovat na nové poznatky. Protože kdo chvíli nevnímá, již stojí opodál.

Pokud bude kampaň založena na rozumné komunikaci a široké diskusi, vyvracející lži a dezinformace, šířené ze strany ministerstva zdravotnictví a jeho externích poradců, pak s ní určitě souhlasím. Vyhrožovat ale komukoliv tím, že proti němu bude zakročeno pro jeho odborný názor, považuji v demokratické zemi za nepřijatelné. Označit pak tuto kampaň za válku, to překračuje meze jakéhokoliv vkusu – dokonce i u předchozí vlády by to bylo moc, natož pak u této, vlády tzv. demokratické koalice,“ komentuje nový plán vlády Tomáš Nielsen, právník a předseda Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod.

Kontakt pro média:

JUDr. Tomáš Nielsen: nielsen@prolibertate.cz,

RNDr. Zuzana Krátká, PhD.: zuzana.kratka@smis-lab.cz

Tisková zpráva zde

Příloha k tiskové zprávě – Přehled dezinformací na stránkách ministerstva zdravotnictví zde

Sdílejte