Kdo je tady dezinformátor? Fürst versus FDA.

Tomáš Fürst

Během covidu se několikrát zopakoval následující scénář:

1. Na základě dat přijdu s nějakým tvrzením či hypotézou.

2. Strhne se mediální­ povyk a covidovou národní­ frontou jsem označen za dezinformátora a šiřitele fake news.

3. Mé tvrzení se ukáže jako pravdivé.

4. Následuje hluboké ticho.

Proto jsem se rozhodl vyzkoušet takový malý experiment. V tomto dokumentu ukazujeme, že schválení mRNA vakcíny Comirnaty firmy Pfizer pro nouzové použití pro děti ve věku od 6 měsíců do 5 let bylo zcela v rozporu s principy Evidence Based Medicine.

Jedná se o naprosté a nepochopitelné selhání amerických regulatorních orgánů. Ale jsem jen ubohý odborný asistent s kanclem vedle uklízeček a mohu se mýlit. Proto prosí­m slovutné vědecké autority University Palackého, aby pomohly akademické obci se v tomto nesmírně důležitém problému zorientovat. Vážení profesoři, docenti a doktoři zejména lékařských věd, zejména vy, co držíte vysoké akademické posty a zasedáte v důležitých radách a komisích, zejména vy, co jste své radikální názory na očkování veřejně prezentovali, případně se aktivně zapojovali do persekuce neočkovaných, prosím sdělte akademické veřejnosti svůj názor.

Je plošné očkování dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let vakcínou Comirnaty v souladu se současným stavem poznání a Evidence Based Medicine?

FDA tvrdí, že ANO­. Dezinformátor a nositel bludného balvanu Fürst a jeho kumpáni tvrdí­, že NE. Kdo má pravdu?

Kdyby se totiž, chraň Příroda, ukázalo, že má pravdu dezinformátor Fürst a FDA rozhodla v rozporu s EBM, vrhalo by to nové světlo na mnoho jiných diskusí, které jsme za ty poslední dva roky vedli. Podívejte se například sem a zjistíte, že odkaz na „k tomu určené instituce“ byl často posledním útočištěm českých autorit, které podporovaly opatření, pro která neexistovala datová evidence.

https://blog.echo24.cz/a/SebH4/vymena-zdvorilosti

Sdílejte