Očkování proti covidu děti proti infekci nechránilo

Zuzana Krátká

Očkování proti covidu děti proti infekci nechránilo. Experti to vědí, ale omluva nepřišla žádná. Jen další tlak na očkování.

Očkování má po dvou měsících proti infekci omikronem téměř nulovou účinnost -to je závěr nedávno publikované argentinské studie.

https://www.bmj.com/content/379/bmj-2022-073070?fbclid=IwAR0jJ-z1cVgERRTaF-g2HeLxKiAqw9ug1UqaQzp3ikBmQDSlx8MvABeTu98

Zarážející je skutečnost, že Česká vakcinologická společnost, Iniciativa Sníh i Česká televize tuto studii použily k propagaci očkování, když její výsledky by tyto experty spíše měly přimět k omluvě za chyby, které ve svých rozhodnutích učinili v loňském roce.

Ve studii byl sledován výskyt infekcí, hospitalizací a úmrtí po vakcinaci vakcínami od Pfizer či Moderna u dětí starších a Sinopharm u dětí mladších.

Studie podle nich (i podle závěru autorů) dokazuje vysokou ochranu dětí před úmrtím na covid-19. Tento závěr je ale velmi sporný, a to z několika důvodů. Z uvedených informací totiž není zřejmé, zda děti, které zemřely, byly pouze PCR pozitivní a zemřely v důsledku jiné choroby, nebo zda byl covid skutečnou příčinou jejich úmrtí (sami autoři používají COVID-related death, tedy úmrtí spojené s COVIDem, ne úmrtí kvůli COVIDu). Ve studii byl proveden tzv. „matching for comorbidities“ mezi skupinou vakcinovanou a nevakcinovanou. Ve studii  ale není popsáno, jak byl „matching“ proveden, a tak se mohlo stát, že komorbidita „leukémie“ měla stejnou váhu jako například „astma“. Navíc studie neuvádí, kolik zemřelých dětí ve které skupině mělo komorbidity a jak byly závažné, proto se nedá vyvozovat nic o účinnosti vakcinace pro běžnou dětskou populaci – mezi neočkovanými bylo dětí s komorbiditami více než mezi očkovanými. .

Je tady ale ještě jedna zvláštní okolnost – za 7 měsíců studie v ní zemřelo s COVIDem 44 dětí od 3 do 17 let ze zkoumaného vzorku 130 tisíc dětí. U nás za celou dobu epidemie zemřelo 11 dětí 0-14 let (řekněme, že se jedná o přibližně stejný věkový rozsah) z 660 tis. nakažených dětí. Nejsou ta čísla zvláštně nepoměrná? Je možné vyvozovat nějaké závěry platné pro ČR v okamžiku, kdy vidíme, že v daném vzorku je úmrtnost dětí za 7 měsíců 5x vyšší než u nás za celou dobu? Navíc když vakcína použitá u mladší skupiny se v ČR nepoužívá? Dle našeho názoru ne.

Pokud se pak týká ochrany před infekcí, studie dává odpověď každému rodiči, který věřil, že očkováním chrání své děti před nakažením. Z nmíže uvedeného grafu vyplývá, že po dvou měsících (>60 dní) je ochrana před infekcí téměř nulová – ale v maximu je efektivní pouze z již zmiňovaných 60 %. Očkování tedy nevede (a nevedlo) k nižší nemocnosti dětí. Jinými slovy, české děti, které byly naočkované z doporučení expertů v létě a na začátku podzimu, neměly v říjnu / listopadu žádnou ochranu. Proto není divu, že koronavirová infekce zcela bez zábran procházela třídami, jak jsme všichni viděli. Kvůli mimořádným opatřením byly neočkované děti drženy v karanténách vždy, pokud se ve třídě objevil PCR pozitivní spolužák, zatímco jejich očkovaní spolužáci do školy chodit mohli.

Takže to, co by po zveřejnění této studie mělo konečně zaznít, není propagace očkování, ale především omluva. Omluva určená v první řadě všem neočkovaným školákům za nerovné zacházení, omluva i jejich očkovaným spolužákům za plané sliby, že jsou chránění, když to nebyla pravda, omluva všem rodičům a také pedagogům, kteří byli uvedení v omyl. Omluva by měla zaznít od expertů, kteří si museli být vědomi nízké efektivity očkování v ochraně před nákazou a omluva by měla zaznít také od politiků, zejména ministra zdravotnictví, který nařídil nezákonná mimořádná opatření.

Dočkáme se?

Sdílejte