Medicína založená na prezidentovi

Tomáš Fürst

Zdroj obrázku: https://www.novinky.cz/

Týden po celostátním sjezdu ČLK dostalo se mi zajímavé příležitosti pozorovat sjezd olomoucké části lékařské komory v přímém přenosu. Byl jsem pozván, abych pronesl krátký příspěvek o covidu z pohledu datového analytika. Akce byla pozoruhodná a níže přináším několik svých dojmů.

Poprvé se mi stalo, že na moji přednášku někdo reagoval ještě předtím, než jsem ji pronesl. Kolega Kubek – aniž by věděl, o čem budu mluvit – prohlásil, že presentuji alternativní fakta a alternativní statistiky. Ve skutečnosti jsem poté presentoval data z ÚZISu, zdravotních pojišťoven, FDA, CDC a statistických úřadů několika evropských zemí. Je to zajímavé – z našich konferencí jsem zvyklý, že napřed je přednáška a teprve poté je k ní diskuse.

Tento zážitek mě inspiroval, abych se podíval poněkud podrobněji, jak se na ČLK vlastně pracuje s daty a evidencí. Nejprve jsem objevil velmi chvályhodné usnesení Etické komise ČLK, které zní takto:

Lékaři jsou veřejností bráni jako významná odborná autorita. Tuto autoritu lékařského stavu i pacienty mohou velmi poškodit vyjádření nerespektující pravidla medicíny založené na důkazech a ověřitelných faktech. Lékařské informace podávané občanům mají respektovat všeobecně uznávaný vědecký konsenzus a musí se striktně opírat o ověřitelná data a studie. Občané mají právo tyto informace a jejich ověření žádat. Pokud jsou na veřejnosti prezentovány hypotézy nebo neověřené výsledky vědeckých bádání, výzkumů neb studií, musí být takto také uváděny.“

To je výborná formulace a skutečně přesně takto bych očekával, že se bude s evidencí zacházet. Velmi se mi líbí i drobná nuance v textu, že vědecký konsensus by respektován být měl, avšak ověřitelná data a studie respektovány býti musejí. Toto stanovisko Etické komise je velmi zajímavé, zejména v kontextu jiného usnesení, které bylo schváleno na předsednictvu ČLK před rokem, ale minulý týden (tedy v listopadu 2022) bylo na plénu ČLK znovu potvrzeno hlasováním.

 „Představenstvo ČLK v souladu s doporučením Vědecké rady ČLK prohlašuje, že na základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že nejúčinnějším opatřením proti šíření infekce Covid–19 je očkování. Z toho důvodu představenstvo ČLK požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.“

To je pozoruhodné prohlášení, zejména proto, že si nejsem vědom žádných dat ani studií, které by prokazovaly, že očkování je v dnešní době účinné proti šíření infekce, natož že by se jednalo o opatření nejúčinnější. Samozřejmě jsem mohl něco přehlédnout, ale když se podíváme do českých dat (oficiální stránky MZV, příloha číslo 4), tak zjistíme, že ochranný efekt vakcíny proti infekci (sloupce Z a AA) je nulový již od března 2022. Ve skutečnosti je tento efekt významně záporný (tedy očkovaní mají větší pravděpodobnost nákazy než neočkovaní), ale ministerstvo z nějakého důvodu všechna záporná čísla nahrazuje nulou (což je dle mého názoru na hraně falšování dat).

Očkovací látky založené na mRNA platformách nebyly proti přenosu infekce vůbec testovány – nebyl to sledovaný endpoint v registračních studiích, což lze ověřit přímo v New England Journal of Medicine. Při nedávném slyšení v evropském parlamentu tento fakt potvrdila i zástupkyně firmy Pfizer.

Na olomouckém kongresu se kolega Martin Gabryš tedy logicky zeptal předsedy Kubka, kde jsou ty „dostupné odborné údaje“, na kterých Vědecká rada svá tvrzení založila. To je důležitá otázka, zejména proto, že ČLK na základě tvrzení Vědecké rady o účinnosti vakcín proti šíření infekce nadále požaduje, aby bylo očkování pro zdravotníky povinné!

Předseda ČLK Milan Kubek na tuto otázku odpověděl tak, že pravil, že kolega Gabryš ze sebe dělá šaška a on že prý ze sebe šaška dělat nebude.

Musím uznat, že účast na tomto setkání byla pro mě opravdu mimořádným zážitkem.

Sdílejte