Opravdu hořké pivo (výsledky prognostické soutěže)

Ondřej Vencálek

Před týdnem jsem vyhlásil malou prognostickou soutěž o velké pivo. Zájemci mohli predikovat / tipovat výši meziroční změny počtu živě narozených dětí za rok 2022 oproti roku 2021. Známo bylo, že za období leden až září 2022 šlo o meziroční pokles o 9,5 %, takže bylo možno očekávat, že celoroční změna se bude pohybovat právě kolem této hodnoty.

Soutěžní predikce

Zaznamenal jsem celkem 22 predikcí (5 emailem, 17 na facebooku). Predikce se pohybovaly od 7,3 % do 12,6 %. Jen 5 účastníků predikovalo, že výsledný celoroční pokles bude menší než 9,5 %, naopak 16 účastníků predikovalo ještě větší propad. Kdybychom seřadili všechny predikce od nejmenší po největší a vzali hodnoty „uprostřed“, dostali bychom hodnoty 10,43 a 10,7, což jsou (jak se za chvíli ukáže) predikce velmi blízké skutečné hodnotě meziročního poklesu. Že by se projevila moudrost davu?

Pro úplnost uvádím všechny došlé predikce (seřazené dle velikosti): 7,3; 8,32; 8,34; 8,63; 8,9; 9,5; 9,6; 9,68; 9,8; 10,07; 10,43; 10,7; 10,77; 10,8; 10,9; 11,2; 11,3; 11,5; 11,7; 11,8; 12,3; 12,6.

Správná odpověď byla 10,70 % Meziroční pokles v posledních třech měsících roku 2022 byl (bohužel) větší než „průměrných“ 9,5 % v měsících předešlých. Dnes zveřejněná data ukazují, že ve srovnání se stejnými měsíci roku 2021 došlo v posledních měsících roku 2022 meziročně k poklesu o 11,5, 14,1 a 14,2 procent. Celkový počet živě narozených za rok 2022 byl 99 834, což představuje pokles o 10,70 procent oproti roku 2021, kdy se narodilo 111 973 dětí.   

Ve svých předešlých textech jsem ukázal, že na vrub změny četnosti a věkové struktury populace žen můžeme přičíst jen asi 2,6% pokles. Pokles o 10,7 % znamená velký pokles úhrnné plodnosti.

Kdo dobře predikoval

Nejpřesněji predikoval Aleš Dumek, který tipoval pokles o 10,7 % (v absolutních číslech 11 975, přičemž reálně byl pokles o 11 959). Za zmínku stojí skutečnost, že druhou nejlepší predikci zveřejnila na svém facebookovém účtu Zuzana Krátká (10,77 %) a vysvětluje v něm i to, jak by mohl pokles porodnosti souviset s vakcinací. Blízko se svými predikcemi byli i Ivo Petrouš (10,43 %), Vladimír Vladaxy (10,8 %) a Marek Hubert (10,9 %). Vítěz nechť se přihlásí a domluvíme se, kdy a kde si vyzvedne slíbené velké pivo. Já vzhledem k tomu, že meziroční pokles je nakonec větší než 10 %, pociťuji hořkost už nyní. Až nyní mi dochází, že hlavní cena byla už od počátku hořká. Souvislost mezi výší poklesu a stupni piva je nezamýšlená.

Sdílejte