Očkovací kampaň – hodně peněz za málo muziky

Zuzana Krátká

Imunita získaná po infekci spolehlivě chrání před těžkým průběhem reinfekce. Výsledky metaanalýzy, která sledovala efekt imunity získané po prodělání infekce, byly publikované nedávno v časopise Lancet. Souhrn 65 publikací z 19 různých zemí ukazuje, že ochrana proti těžkému průběhu případné reinfekce dosahuje přibližně 90 procent a přetrvává téměř rok. Tomáš Fürst o ní píše v tomto článku. Proč ale vydání metanalýzy trvalo tak dlouho? Proč se odborníci tak dlouho bránili uznat zcela zjevnou skutečnost, že lidé, kteří prodělali onemocnění, nepotřebují očkování?

Diskuse o tom, koho v sezóně 2022/2023 očkovat, proběhla na půdě Národního institutu pro zvládnutí pandemie již v dubnu 2022 . Kolektiv odborníků spolupracujících se SMIS doporučil jen očkování rizikových skupin, ale vedení NIZP doporučilo očkovat třetími a čtvrtými dávkami všechny skupiny bez omezení. Ministr Válek poté vyhlásil výběrové řízení na reklamní kampaň a při zadávání zakázky zveřejnil vskutku ambiciózní cíle počtu očkovaných osob.

V grafu porovnáváme jak cílové počty dávek podle přání pana ministra resp. jeho poradců, tak počty skutečně aplikovaných dávek evidovaných na stránkách MZČR (počty do 9.3.2023). V zadávací dokumentaci se uvádí: „Zadavatel dále očekává, že kampaň přispěje ke změně chování občanů ČR, jejímž výsledkem budou zvýšená aplikace očkování proti covid-19 a to v následujícím očekávaném rozsahu…“ a zveřejňují se počty pro každou kategorii zvlášť ve dvou variantách – jako ambiciózní „cíl“, tak méně ambiciózní „úspěch“ . Např. u vakcinací dosud neočkovaných osob bylo definovaným „cílem“ více jak 187 tisíc osob, „úspěchem“ téměř 75 tisíc osob. Realitou, které se podařilo dosáhnout, bylo 8 tisíc osob očkovaných od srpna 2022 do března 2023, resp. 12,4 tisíc osob, započteme-li všechny nově očkované od července 2022, kdy se spustilo očkování na novou sezónu.

Druhá dávka – https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

Zajímalo by mne, jak je pan ministr spokojený s úspěšností reklamní kampaně. Připomeňme si, že byla spuštěna 15. srpna 2022 a její hlavní část startovala nakonec až v říjnu 2022. Výsledek? Od půlky srpna 2022 do počátku března 2023 bylo podáno 800 tisíc dávek, tedy přibližně čtvrtina plánovaného počtu – „úspěchem“ by byly aplikované 3 milióny dávek a „cílem“ bylo aplikovat více než 4 milióny dávek. Pokud započítáme i dobu před kampaní, tak bylo podáno cca 952 tisíce dávek. Novou bivalentní vakcínou působící i proti omikronu, která byla k dispozici od září 2022, bylo naočkováno pouze 551 tisíc osob, tedy necelých 8 % z těch, kteří na ní měli nárok – tedy z osob, které obdržely základní dávku původními vakcínami.

Všechny dávky – https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

Ukázalo se, že kdo nebyl očkovaný v sezóně 2021/2022, nově se očkovat nenechal. Buď onemocnění prodělal nebo očkování mRNA vakcínou odmítá a odmítat bude prostě z principu. A potvrdilo se, že ochota lidí nechat se opakovaně očkovat s každou další dávkou klesala. Zda polevil strach z onemocnění či zda převládla skepse z účinnosti a lidé měli obavy z bezpečnosti vakcíny, to už se nedozvíme. Nicméně pro ministerstvo zdravotnictví jde o jasný signál, že plány na další očkování je třeba dramaticky seškrtat, jelikož jsou zcela odtržené od reality.

Sdílejte