Je větší riziko úmrtí po vakcinaci na covid než po vakcinaci proti chřipce?

Zuzana Krátká , Tomáš Fürst

Už od února 2021 tvrdíme, že VAERS se plní nepřijatelným množstvím nahlášených podezření na nežádoucí účinky po covidových vakcínách. Covidisté nás buď ignorují nebo informace mažou či zakazují. Když už se někdo s námi pustil do diskuse, snažil se tvrdit, že hlášení je tolik, protože covidových vakcín bylo aplikováno mnohem víc než jakýchkoliv jiných. Jak ukazuje obrázek níže, není to pravda.

Odpověď na tuto otázku hledala Jessica Rose a výsledkem jejího bádání je níže uvedený graf. Data pro něj dohledala ze tří zdrojů:

  1. Počet dávek očkování proti různým nemocem v USA pochází z dat z National Vaccine Injury Compensation Program (VICP). Jde o období od 1.1.2006 do 31.12.2021. Zahrnuty jsou vakcíny proti 32 typům nemocí.
  2. Počet podaných dávek vakcín proti covid v USA pochází ze stránek CDC
  3. Počet hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcinace dohledala na stránkách VAERS

Na grafu jsou uvedené celkové počty podaných dávek proti různým nemocem a počet úmrtí na milion dávek dané vakcíny

Červeně je vykreslen počet hlášených úmrtí na milion distribuovaných dávek, který byl vypočten jako poměr počtu hlášených úmrtí a počtu dávek podaných pro konkrétní vakcínu krát 1 milion. Příslušná osa y je uvedena vlevo.

Modře je vykreslen počet podaných dávek. Pro ne-covidové vakcíny jde o data za 16 leté období (2006-2021). Pro covidové vakcíny jde o období dlouhé 2,5 roku (2020-2023). Příslušná osa y je uvedena vpravo.

Nejvyšší modrý sloupec patří očkování proti chřipce (influenza), nejvyšší červený sloupec očkování proti covidu.

Závěry:

  1. Za 16 let bylo v USA podáno neskutečných 2,23 miliard vakcín proti chřipce. Po očkování proti chřipce bylo hlášeno  771 úmrtí.  Za 2,5 roku bylo v USA podáno 982 miliónů dávek vakcíny proti covidu. Po  očkování proti covidu bylo hlášeno  17 509 úmrtí.
  2. U chřipky bylo hlášeno 0,3 úmrtí na milion dávek a u covidu 35,6 úmrtí na milion dávek.
  3. Počet hlášených podezření na úmrtí za rok – průměrně 48 po očkování proti chřipce a 7 004 po očkování proti covidu.

Pokud by po vakcínách proti covidu bylo stejné riziko úmrtí jako po vakcínách proti chřipce, pak bychom viděli na jedno hlášení podezření úmrtí po vakcíně na chřipku 2,8 hlášení podezření na úmrtí po vakcíně na covid.

Ve skutečnosti v USA na jedno nahlášené podezření na úmrtí po očkování na chřipku připadá 146 hlášení podezření na úmrtí po očkování na covid.

Takže jak je to s tou bezpečností?

Sdílejte