„Informujte transparentně o rizicích vakcinace proti covid,“ žádá  Joseph Ladapo, šéflékař Floridy, vedení CDC a FDA

Zuzana Krátká

Na stránkách Mainstreamu se můžete dočíst informace o komunikaci floridského šéflékaře Josepha Ladapa s federálními úřady CDC a FDA, jejíž cílem je získat detailnější informace o skutečné bezpečnosti vakcín proti covidu-19. Text dopisu, který Joseph Ladapo odeslal Robertovi Califfovi, šéfovi FDA, a Rochelle Walensky , právě končící ředitelce CDC, zde citujeme se svolením Mainstreamu, který dopis přeložil, a současně text doplnil o informace o tom, jakou roli hraje očkování proti covidu v současné americké politice.

Paní doktorko Walensky, pane doktore Califfe,

vaše přetrvávající rozhodnutí ignorovat četná rizika spojená s mRNA vakcínami proti covid 19 a vaše snaha zmanipulovat veřejnost tak, aby si myslela, že jsou zcela neškodné, mají za následek hluboký propad důvěry v americké zdravotnictví. Od chvíle, kdy federální vláda USA spustila Operaci Warp Speed, na kterou navázala investicí 5 miliard dolarů do Projektu NextGen, tlačila bez ustání nedodělanou vakcínu do paží Američanů prakticky bez ohledu na vážné zdravotní následky.

Nereagovat na vážné globální důsledky nebezpečí covid-19 jistě nešlo, ale dva roky, kdy jste kolektivně popírali, že přirozená imunita získaná infekcí nabízí srovnatelnou, ne-li lepší ochranu proti covid-19 než vakcíny, a kdy jste nutili posilující dávky mRNA covid vakcín mladým a zdravým lidem, přičemž jste dlouho odmítali uznat riziko zánětu srdečního svalu po vakcinaci, zasely hlubokou nedůvěru Američanů k aparátu veřejného zdraví.

Data jsou jednoznačná: od začátku očkování proti covid-19, zaznamenal systém, kam se hlásí nežádoucí účinky vakcín (VAERS), nárůst hlášení o 1 700%, přičemž život ohrožujících stavů přibylo o 4 400%. Všimá si toho už dlouho spousta lidí. Zlehčovat tak výrazný nárůst jako optický klam, který vzniká jen tím, jak do systému lidé nežádoucí účinky hlásí, je zatvrzelé popírání vědeckých důkazů o tom, že vakcíny jsou rizikové a hrubě neodpovídají bezpečnostním standardům. Ani se tím nevysvětlí, proč tak nepoměrně narostlo množství hlášených stavů ohrožujících život očkovaných mRNA vakcínami.

Jak ukazují vlastní data amerického Centra zvládání nemocí a jejich prevence (CDC), procento lidí, kteří se po mRNA vakcinaci dostávají do neschopnosti, vysoce převyšuje procento stejně vážných následků všech ostaních vakcín. Čerstvý článek v časopise Lancet (Rosenblum H. et al. Lancet 2022) hovoří o tom, že až jedna třetina lidí ve dnech následujících po mRNA vakcinaci “není schopna provádět běžné denní aktivity, je práce neschopná nebo musela vyhledat lékařské ošetření.”

To potvrzuje článek Fraiman J. et al. Vaccine 2022, který rovněž konstatoval zvýšené a naší pozornosti hodné riziko vážných nežádoucích účinků po každé jedné z 550 mRNA vakcinací. A vy jistě dobře víte, že to je u vakcíny neobyčejně vysoké riziko. Pro srovnání u vakcíny proti chřipce je mnohem nižší (Lusignan S. Lancet Regional Health – Europe 2021). Když tedy tvrdíte, že vážné nežádoucí účinky mRNA vakcinace jako ty výše zmíněné jsou řídké, zatímco data z klinických studií Pfizeru a Moderny jasně říkají, že řídké nejsou, sloužíte za otřesný příklad deziformační kampaně.

Rád bych zdůraznil, že na všechny tyto otázky jsme mohli dávno znát odpovědi, jen kdybyste po výrobcích vakcín žádali, aby provedli náležité klinické testy a jejich výsledky vám řádně předložili. I když Projekt NextGen byl už schválen novou vládou, musím se bohužel obávat, že budete stejné chyby opakovat a nutit Američanům nedozkoušené léky bez toho, že byste pečlivě zvážili jejich přínosy a rizika.

Protože jste se zavázali transparentně informovat o rizicích a přínosech nových léčiv, žádám vás, abyste veřejně:

 1. informovali, proč jste nepožadovali, aby před schválením posilujících dávek mRNA vakcín (včetně těch nových bivalentních) byly provedeny randomizované klinické studie,
 2. vysvětlili, proč nežádoucí účinky, které se v monitorovacím systému amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA) objevily v roce 2021, nebyly vědecky publikovány dřív než v prosinci 2022 (Hui-Lee Wong et al. Vaccine 2023),
 3. informovali nás, jak si vaše úřady (FDA a CDC) vyložily thajskou studii, která ukázala 3% výskyt poškození myocardu vakcínou u chlapců, a švýcarskou studii, která rovněž ukázala 3% výskyt poškození myokardu u dospělých, kteří dostali bivalentní posilující dávku (Mansanguan S, Tropical Medicine and Infectious Disease 2022NCT05438472),
 4. vysvětlili, proč byl termín, kdy měl Pfizer dodat výsledky své studie klinicky nepozorovatelné myokarditidy, odsunut až na prosinec 2022, třebaže CDC mezitím doporučovala vakcínu milionům mladých lidí, a pak byl posunut ještě jednou na červen 2023,
 5. informovali nás o výsledcích vámi provedených analýz toho, jaký poměr nežádoucích účinků je hlášen do systému VAERS,
 6. vysvětlili, proč 26 z 31 publikovaných studií, které užívají systém hlášení nežádoucích účinků V-Safe, pracují pouze s příznaky během sedmi dní po vakcinaci, i když se obecně uznává, že vážnější následky se objevují teprve po uplynutí této doby,
 7. zveřejnili čísla o nežádoucích účincích, které sami očkovaní nahlásili do aplikace V-Safe, že podle nich souvisí za období 12 měsíců s vakcínou proti covid 19,
 8. vysvětlili nám, proč jsou kolonky v aplikaci V-Safe, kam může pacient hlásit své potíže, omezeny na jen ty, které váš úřad (CDC) považuje za lehké, a proč v nabídce aplikace chybí vážné nežádoucí následky jako například srdeční selhání, zánět srdečního svalu, pásový opar apod.
 9. předložte počty dospívajících, kteří zemřeli několik dnů po druhé dávce nebo posilující dávce mRNA covid-19 vakcíny (Gill J. et al. Archives Pathology and Laboratory Medicine 2022),
 10. vysvětlete, proč jste veřejně neinformovali o studiích, které ukazovaly pravděpodobně zvýšené riziko infekce covid-19 čtyři až šest měsíců po obdržení mRNA covid-19 vakcín (Chemaitelly H. Lancet Infectious Disease 2023Altarawneh H.N. New England Journal of Medicine 2022Lin D.Y. New England Journal of Medicine 2022),
 11. vysvětlete, proč jste nepožadovali, aby Pfizer předložil výsledky své randomizované studie těhotných žen (NCT04754594), která byla dokončena v červenci 2022,
 12. okomentujte studie, které po mRNA covid vakcinaci ukazují zvýšené riziko POTS, neboli syndromu posturální ortostatické tachykardie (Kwan AC et al. Nature Cardiovascular Research 2022).

Vaše úřady jsou hlavními šiřiteli nedůvěry v očkování – Florida šíří pravdu. Naší povinností je poskytnout každému člověku všechny informace, které máme k dispozici, aby se mohl sám co nejlépe rozhodnou o svém zdraví. Váš netranspartentní přístup naopak poškozuje dobré jméno vědy u Američanů.

Já, obyvatelé Floridy i celý svět čekáme na vaši odpověď.

S pozdravem

Joseph A. Ladapo, MD, PhD
Šéflékař státu Florida

Sdílejte