Statistické dny 2023 – covidové ohlédnutí se členy České statistické společnosti – díl první

Zuzana Krátká

Právě uplynulý víkend jsme se zúčastnili odborného setkání tzv. Statistických dnů, které pořádala Česká statistická společnost v penzionu Mítkov kousek za Chocní, v krásném prostředí na břehu Tiché Orlice. V programu byly zahrnuty přednášky hned tří členů SMIS – Arnošta Komárka, Tomáše Fürsta, Zuzky Krátké a autorky Covid-zápisků Lucie Houfkové. Silné zastoupení „antivaxerů a dezinformátorů“ dávalo tušit, že půjde o prezentace, které budou pro publikum plné nových informací. Naše přednášky jsme pojali jako retrospektivu událostí uplynulých tří let a nutno říci, že tento historický průzkum byl i pro nás zajímavý, i když poměrně bolestný. V první přednášce Arnošt popsal kromě jiného intenzivní, ale neúspěšnou, snahu členů České statistické společnosti pomoci vládě s analýzou dat, přípravou klinických studií i s modelováním. Ale nebyl zájem, „expertní místa“ si rozebrali ti, co přišli dřív. Druhá zde sdílená přednáška Tomáše Fürsta se týká covidového desatera, tedy deseti bodů, na kterých už bychom se v současnosti mohli být schopní shodnout s protistranou. Už nejde o dezinformace, ale potvrzená tvrzení. Pokud bychom dokázali uzavírat některé kapitoly, pak bychom postupně začali s uzdravováním společnosti.

Arnošt Komárek – Pan(dem)ické milníky podle statistika z Karlína

https://www.karlin.mff.cuni.cz/~komarek/Komarek-StatDny.pdf

Jak se vyvíjela pandemie onemocnění covid-19, vyvíjely se též přístupy a možnosti jednotlivých aktérů k „boji“ s ní. Zjednodušeně lze říci, že jaro 2020 a boj s první fakticky nevlnou covidu (mluvíme-li o českých zemích) řídila exponenciála pána z pojišťovny, který přišel, a potom už nepřišel ve spojení s červeným svetrem pána, který byl a už není ministrem. Po letní pauze a „vítězství“ nad covidem přišlo čekání na spásnou vakcínu zpestřené zlatým věkem tzv. matematických modelů kmene náčelníka Stolová hora, behaviorálního ekonoma a příležitostného dramatika či matematika z Oxfordu. Hlavním cílem tohoto období bylo pomocí pečlivých matematických výpočtů vybalancovat seznam sortimentu a služeb, jenž je povoleno prodávat či nabízet, správně nastavit normu na výšku stropů a v závěru též správně nastavit systém rotací školních dětí, který minimalizuje přenos viru mezi covidem neohroženými školáky a současně maximalizuje přenos viru směrem do seniorní ohrožené populace. Vyvrcholením této éry (během které nám virus poprvé významněji zmutoval z původní wuchanské varianty do varianty britské, korektně zvané alfa) byla blokáda okresních hranic a nutnost při sportu dělat kolečka, čímž se dodrželo nařízení blbečka. Úplné úzávěře průmyslu, kterou jedna z tzv. odborných skupin považovala za bezpodmínečně nutnou, jsme byli jenom o prsa ušetřeni. Mezitím dochází ke dvěma významným změnám ve vybavení bojovníků s pandemií: (1) testy na stopy po přítomnosti viru SARS-CoV-2 se stávají široce dostupnými, (2) na trh je uvedena nová genová terapie, jenž se měla stát prevencí onemocnění covid-19, prý snad i prevencí nakažení virem SARS-CoV-2. Z čistě obchodních důvodů se tato terapie začíná nazývat vakcinací. Záměna pojmu „(někdy v minulosti) nakažený“ za pojem „nakažlivý“, ignorace zavedených laboratorních postupů, základů imunologie a téměř 300 let starého matematicko-pravděpodobnostního vzorce dává postupně vzniknout konceptu „bezinfekčnosti“ a obchodu s propustkami (nebo odpustky?). V průběhu léta 2021 probíhá marný „boj o protilátky“ spolu s nesmyslným hledáním jejich „protektivní hladiny“. A to vše v době, kdy nejenom základy imunologie platné do roku 2020, ale i v ČR dostupná data jasně ukazují, že nejde o hladinu, ale o předchozí přežité setkání s virem. Z věhlasných matematických modelářů se průběžně stávají zkušení biostatistici, kteří i nadále znásilňují observační data, nyní navíc i Sira Davida Coxe, místo efektů opatření nyní hodnotí účinnost tzv. vakcín. S podzimem 2021 přichází na scénu mutace delta, tisíce dětí uzavíraných nezákonně, mnohdy opakovaně a hlavně úplně zbytečně v domácím vězení. Heslem doby se stává SPOLU více testovat, lépe trasovat, více očkovat. Mění se vláda, nikoliv však přístup ani osoby a obsazení na postech řídících důstojníků štábu boje s pandemií. Přichází omikron, poslanecký boj o pandemický zákon, bez kterého prý nelze pandemii v žádném případě porazit, ale po jeho podpisu prezidentem Zemanem (21.2.2022) pandemie v českých zemích zcela nečekaně již 24. února 2022 končí. Nebo nekončí? Cílem příspěvku je pokus o shrnutí dějů doby minulé (v obecné společnosti o to zatím není zájem) a poskytnutí základu pro následnou diskuzi nad covidovými ozvěnami.


Tomáš Fürst (PřF UP Olomouc, SMIS) – Covidové desatero

https://drive.google.com/file/d/1SbBu2VT_weFB6dC9Cqy3Fj9FoZf6sqRU/view?usp=sharing


Covidová response bude nakonec mít tři fáze:

  1. Dočasná ztráta soudnosti
  2. Velké Covidové Ticho
  3. Wiedergutmachung
    Dnes stojíme na přelomu druhé a třetí fáze. Kapitáni covidové response a mainstreamová média se momentálně usilovně snaží předstírat, že covid už není téma, vše je za námi, nějaké chyby se možná udělaly, ale jinak jsme vše společně zvládli. Jenže mnohé bývalé konspirační teorie, dis- a misinformace se mezitím ukázaly býti pravdivé a zpod hladiny se zvolna vynořuje ledovec lidí postižených lockdowny, uzávěry škol, cenzurou, persekucí a zejména experimentální mRNA genovou terapií. Velké Covidové Ticho je tedy jen dočasné a v následujícím období bude třeba, abychom zjistili příčiny této
    dočasné globální ztráty soudnosti a vyvodili z ní nějaké poučení. K tomu se ovšem musíme shodnout na několika základních faktech ohledně koronaviru a covidu, abychom vykolíkovali prostor, ve kterém lze vést racionální a daty podloženou debatu. Ve své přednášce se pokusím zapíchnout deset takových
    kolíků.

Sdílejte