Statistické dny 2023 – covidové ohlédnutí se SMIS

Zuzana Krátká

Využila jsem příležitosti „retro přednášky“, abych připomněla, proč a jak vzniklo SMIS (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků) a ukázala, jak se z nenápadné skupiny zdravotníků a vědců stala respektovaná skupina hlavních představitelů kritiků vládních proticovidových opatření.

Cesta dobou covidovou po boku statistiků (a právníků)
Zuzana Krátká (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků – SMIS)

https://drive.google.com/file/d/18FRwhawPiEX19xx8zq69Jwsj2vNkIEi5/view?usp=sharing


Měla jsem to štěstí, že na cestu covidovou dobou jsem se vydala po boku matematiků a statistiků vyzbrojených nadhledem a odvahou. Domnívám se, že klíčové pro nás ve SMIS bylo zorientovat se v neznámém terénu, zvolit vhodnou strategii a spolehnout se na znalosti z oborů imunologie, virologie a epidemiologie. Zpětně mi přijde, že obor vakcinologie (který je prezentován jako vítěz a hrdina) byl možná jediným, jehož učení dostalo na frak, a uvidíme v budoucnosti, jestli covid a vakcinace mRNA vakcínami, nebude začátek jeho konce.

Oproti většinové společnosti, která poslouchala jen informace předkládané experty FDA, CDC a EMA, my jsme naše poznání založili na vlastních „průzkumných vrtech“, které jsme porovnávali s velkými zahraničními publikacemi. Byla jsem překvapená, jak dobře nám naše „vrty“ posloužily, a hlavně, jak se díky nim dařilo zvolit správný směr, tedy vybrat si mezi stovkami vědeckých publikací s protichůdnými závěry ty správné… Jihočeská studie séroprevalence (na 2000 lidech) nám potvrdila mortalitu, havlíčkobrodská studie séroprevalence u studentů (196 studentů) byla svými výsledky velmi blízko Prosecu (30 000 účastníků), břevnická studie seniorů (provedená na 21 staroušcích) zase potvrdila dlouhodobost protilátek a zachytila vliv reinfekcí. Ani jeden z našich vrtů nás nezklamal a nesvedl z cesty…
Druhé poučení je, že „švec se má držet svého kopyta“. Úspěch našeho týmu spočíval v tom, že si experti různých oborů byli vzájemně oporou a inspirací. Velmi rychle jsem si odpustila jakékoliv komentování statistických dat, raději jsem požádala matematiky o analýzu kvality statistických výstupů z publikovaných studií. Také matematici si imunologii nechali raději vysvětlit od nás, aby něco nepochopili špatně. Vypadá to jako triviálnost, ale bohužel v posledních letech vidím snahu lékařů i přírodovědců data spočítat svépomocí – vždyť je stačí jen „nasypat do Statistiky“ a ono to velmi rychle samo spočítá „signifikanci“. Jenže zdravotníci až na výjimky vůbec statistice nerozumí a nechápou rozdíly mezi různými testy, nechápou podstatu normálního rozložení, závislostí mezi proměnnými a důsledky různých bias. A co je smutné, neumí ani číst informace z grafů. Takže ve finále to skončí tím, že si v publikacích přečtou abstrakt, maximálně diskusi, a akceptují nekriticky jakoukoliv větu, kterou pochopí. Na detailní porovnání dat v tabulkách v Supplementu už nemají trpělivost.
Jak z toho ven? Psát publikace tak jednoduše, aby je pochopil žák gymnázia. Používat grafické vizualizace, které mnohdy lépe ukáží vztahy mezi proměnnými než nicneříkající krabicové grafy. A používat selský rozum raději než vše nutně zjednodušující metaanalýzy. Život je jednoduchý…a úspěch tkví v detailu.

Konec prezentace byl věnován našemu boji proti cenzuře a útokům na vědeckou diskusi. Máme za sebou velmi těžké období, kdy nás mnoho kolegů v médiích označovalo za dezinformátory a naše oponentní názory označovali za lži. Čas ukázal, že jsme se nemýlili a že se z dezinformací stala pravda. Ta už ale nikoho nezajímá a nic neváží. S právníkem České televize jsme se sešli u soudu, jelikož jsme po ČT chtěli omluvu za to, že nás (Zdravé fórum, Tomáše Nielsena a mne) označila v prosinci 2021 za dezinformátory. Zatím je naše klání neúspěšné. Druhým významným bojem bylo vystoupení proti povinnému očkování v lednu 2022. Nedokázali jsme tiše mlčet a aktivně jsme bojovali za zrušení nesmyslného povinného očkování zdravotníků, policistů, hasičů, vojáků… To se na štěstí povedlo, ale za minutu dvanáct. Od té doby uplynulo cca 15 měsíců. Pandemie skončila. Ale pro to, abychom se z ní, jako společnost, poučili, bude zapotřebí ještě spousta práce a diskusí.

Sdílejte