Eminence based medicine

Tomáš Fürst, Zuzana Krátká a Václav Fejt

Václav Hořejší to udělal zase. Ve svém textu zveřejněném v nejprve v tištěných Lidových novinách (posléze i v jejich on-line verzi), následně ve svém blogu na Aktuálně.cz a v časopise Argument napsal: „Pokud tito špičkoví odborníci dojdou k závěru, že pozitivní účinky jakékoliv vakcíny jasně převažují nad riziky nežádoucích vedlejších účinků, pak by neměl být důvod k pochybnostem. Považuji to prostě za aplikaci zásad zdravého rozumu a medicíny založené na důkazech.“ Kolega Hořejší se k tomuto přístupu přihlásil už dříve v polemice s Tomášem Fürstem, která se objevila na blogu ECHA24. Vřele doporučujeme si tuto starší polemiku znovu přečíst, je to jeden z nejdůležitějších textů celé doby covidové.

Dle Václava Hořejšího je tedy pravým významem Evidence Based Medicine nekritické přejímání doporučení různých odborných společností. My tomuto přístupu říkáme Eminence Based Medicine a obáváme se, že jde o mimořádně nebezpečný omyl.

Celý text Václava Hořejšího je plný autoritativních tvrzení, která jsou vyslovována Jeho Eminencí naprosto samozřejmě – bez jakékoliv evidence či odkazu na data či odbornou literaturu. Pojďme se alespoň na ta nejdůležitější tvrzení podrobně podívat.

  1. „Důležité ale je, že tyto vakcíny chrání z 80 % proti těžkému a z více než 95 % proti fatálnímu průběhu onemocnění.“ Je nám záhadou, odkud VH tato čísla vzal. Původní registrační studie vakcíny Comirnaty proběhla v roce 2020 (za wuhanské varianty viru) na dospělých lidech, kteří dříve infekci neprodělali. Studie prokázala 95% účinnost proti nákaze koronavirem (měřeno positivním PCR testem). Účinnost proti úmrtí či těžkému průběhu nebyla v prospektivních randomizovaných studiích nikdy zkoumána. Observační data ukazují, že poměr celkové mortality neočkovaných a očkovaných se chová podivuhodně konstantně, a to jak během vln epidemie, tak mimo ně. To rozhodně nesvědčí pro vysokou účinnost vakcín proti úmrtí s covidem. Faktem je, že skutečnou účinnost jednotlivých covidových vakcín proti těžkému či fatálnímu průběhu onemocnění dnes nikdo nezná.
  2. „Nepříznivé vedlejší následky vakcinace (jejichž existenci nikdo nepopíral) jsou mnohem méně časté a závažné než následky vlastního onemocnění. A to platí i pro ty méně rizikové skupiny včetně dětí.“ V této větě oznamovací je zdánlivě schovaná celá risk-benefit analýza pro všechny věkové kohorty. Jako vždy, bez jakékoliv evidence či odkazu. Realita je ovšem zcela odlišná. Již v létě 2021 jsme ukázali, že v případě mladých mužů, kteří již infekci prodělali, je riziko hospitalizace kvůli jednomu jedinému nežádoucímu účinku mRNA vakcín (myokarditidě) větší než riziko hospitalizace z důvodu opakované infekce koronavirem. Tedy, i kdyby měla vakcína 100% účinnost, risk-benefit analýza by vyšla v neprospěch vakcinace mladých rekonvalescentů. Podobný výpočet pro vysokoškoláky jsme reportovali zde. V případě dětí (u kterých se smrtnost covidu pohybuje na úrovni statistické nuly) by bylo třeba prokázat alespoň to, že riziko úmrtí po vakcíně je menší než jeden případ z milionu. To by vyžadovalo studii na mnoha desítkách milionů dětí, což je zcela nereálné. Risk-benefit analýzu pro děti tedy nikdy nikdo neprovedl. Vakcinace dětí mRNA vakcínami byla povolena bez důkazů o účinnosti vakcíny a bez důkazů o její bezpečnosti (podrobnosti zde a zde). Takto bychom mohli pokračovat pro mnohé další kohorty. Autoritativně vyslovené tvrzení VH je tedy zcela nepravdivé pro většinu skupin.
  3. „Vysokým proočkováním tedy sice nelze dosáhnout stavu kolektivní imunity, ale lze docílit jakési kolektivní odolnosti vůči závažnému průběhu.“ Vzhledem k výše uvedenému bodu se opět jedná o iluzi či spíše zbožné přání, navíc velmi zavádějícím způsobem podané. Slovo „kolektivní“ navozuje dojem, že očkováním chráníme nejen sebe, ale i ostatní. To ovšem není pravda (což VH v textu uznává). Jakmile ovšem jednou veřejně uznáme, že očkování nechrání ostatní, ale pouze očkovaného, ztratíme jakýkoliv etický (a legální) základ pro zavedení povinného očkování či povinného používání cestovních covid pasů. Proto propagátoři očkování proti covidu žonglují s jazykem tak, aby iluzi „altruismu“ udrželi. Navíc znovu odkazujeme na bod 1 výše, kde tvrdíme, že o skutečné účinnosti vakcín dnes nikdo nic neví.
  4. „Poznamenejme ovšem, že ani prodělání nemoci nechrání proti opakované infekci a onemocnění novějšími variantami viru.“ Z dat, která ÚZIS průběžně zveřejňoval, po celou dobu epidemie jasně plynulo, že předchozí prodělání infekce poskytuje velmi dobrou ochranu proti opakované infekci, hospitalizaci, či úmrtí z důvodu opakované infekce. V každém případě byla vždy ochrana předchozím proděláním lepší než ochrana vakcinací, což platilo pro všechny věkové skupiny, všechny endpointy a všechny varianty viru. Žádná ochrana není stoprocentní, ale text VH navozuje dojem, že vakcíny chrání skvěle, zatímco prodělání infekce nikoliv. Ve skutečnosti to je – a po celou dobu epidemie bylo – přesně naopak.

Tímto způsobem bychom mohli pokračovat a pomocí dat vyvrátit prakticky všechna tvrzení, která VH vrší bez jakékoliv evidence. Za klíčové ovšem považujeme přiznání kolegy Hořejšího, že jeho výklad EBM sestává z nekritické akceptace stanovisek vědeckých autorit a regulačních orgánů.

Stalo se však, co se dříve či později stát muselo – vědecké autority postihla kolektivní ztráta soudnosti. V takovém případě Eminence Based Medicine tragicky selže a její zastánci slepě opakují fráze, které jsou v ostrém rozporu s realitou a které ohrožují zdraví lidí.

Je třeba opustit medicínu založenou na autoritách a vrátit se k medicíně založené na důkazech. Matka Příroda totiž nikdy nelže – na rozdíl od vědeckých autorit, na které Václav Hořejší tolik věří.

Sdílejte