Morbidní trojčlenky

Tomáš Fürst

Ve Spojených státech je stále ještě jedna agentura, která zkoumá veřejné mínění i v otázkách, na které mocní tohoto světa odpověď rozhodně znát nechtějí. Nedávno se Rasmussen zeptal vzorku 1110 Američanů na tyto tři otázky:

1. Znali jste osobně někoho, kdo zemřel na covid?

2. Znali jste osobně někoho, kdo zemřel na vedlejší účinky covidové vakcíny?

3. Kdyby se podávala kolektivní žaloba na farmaceutické firmy kvůli vedlejším účinkům covidových vakcín, byli byste ochotni se k žalobě připojit?

Na první otázku odpovědělo kladně 47 % respondentů, což není překvapivé. Na druhou otázku ovšem odpovědělo kladně celých 24 %! Kupodivu nejsou téměř žádné rozdíly v odpovědích mezi demokraty a republikány – 25 % republikánů zná někoho, kdo zemřel na vakcínu, zatímco mezi demokraty je tohle číslo 24 %. Vzhledem k tomu, jak vyhroceně rozdílné jsou názory na covidové vakcíny mezi oběma partajemi, naznačuje tato dojemná shoda, že respondenti spíše říkali pravdu.

Je to samozřejmě tak, že 24 % respondentů zná někoho, o kom se domnívá, že zemřel na vedlejší účinky covidích vakcín – je to průzkum veřejného mínění, nikoliv pitevní zpráva. Ale s prvním citovaným číslem je to stejné – 47 % respondentů zná někoho, o kom se domnívá, že zemřel na covid. Kdo má silné nervy, může si poslechnout, že mnoho seniorů, kteří mají v úmrtním listu uveden covid, bylo ve skutečnosti utrápeno žízní, hlady, či odešli ze světa ne zcela dobrovolnou eutanazií. Obě citovaná čísla jsou tedy stejně spolehlivá – či nespolehlivá.

Tato čísla nám umožňují velmi hrubý odhad, kolik lidí na vedlejší účinky vakcín v USA skutečně zemřelo. Spojené státy deklarují asi 1.2 milionu obětí covidu. Vzhledem k tomu, že asi dvakrát více lidí zná osobně někoho, kdo zemřel na covid, než někoho, kdo zemřel na vakcínu, nabízí se odhad, že asi 600 tisíc lidí zemřelo na vakcínu. Jak dobře sedí toto číslo s jinými metodami odhadu?

Ve VAERS je reportováno asi 18 tisíc úmrtí po covidové vakcíně na území USA. Obecně se soudí, že asi každý třicátý nežádoucí účinek je reportován do VAERS, což by dávalo odhad asi 540 tisíc mrtvých po vakcíně.

Ještě jiná metoda je pokusit se odhadnout, kolik asi lidí zná průměrný Američan osobně. Dle různých zdrojů vychází tohle číslo někde kolem 120. Předpokládejme, že máme 330 milionů kuliček a z toho je X černých (to jsou ti zemřelí po vakcíně) a zbytek bílých. Jaké velké musí být X, aby byla pravděpodobnost 75 procent, že stodvacetkrát za sebou vytáhnu bílou kuličku? Tato úvaha vede na rovnici (1 – X/330)^120 = 0.75, jejíž řešení je asi X=0.79. Vychází tedy odhad, že asi 790 tisíc Američanů zemřelo po vakcíně.

Výše uvedené odhady jsou samozřejmě zatížené velkou nejistotou. Zajímavé ale je, že dávají poměrně podobné odhady a že všechny tyto odhady jsou v řádech stovek tisíc lidí!

Na poslední otázku – kdo by byl ochoten se připojit k hromadným žalobám – odpovědělo kladně 42 % respondentů. Je možné, že finanční trhy už slyší trávu růst, protože akcie Pfizeru jsou nejníž od začátku roku 2021.

Sdílejte